Souhrn

Čínská medicína

Čínská medicína jsou léčivé byliny čínských lékařů k prevenci, diagnoze a léčbě nemoci a hlavně přichazí z přírodních bylin a zpracovatelských výrobků, se dělí na bylinné, živočíšné, minerální, chemické a biologické léky. Vynález a použití čínské medicíny v Číně je několik tisíc let stará historie. Slovíčko čínská medicína vzniklo později. Poté, co se v Číně objevilo západní lékařství, existovaly v Číně dvě medicíny, čínská a západní.

Historie čínské medicíny

V čínské historii existovalo takové tvrzení, že nadpřirození rolníci  ochutnali sto bylin, denně se setkali se 70 jedy. To odrazilo tvrdý proces starobylých pracujících, kteří objevili    medicínu v procesu boje proti přírodě a chorobám a akumulovali skušenosti.

V době dynastií Xian, Shang, Zhou (22. stol. př.n.l. – 256) se v Číně již objevily různí druhy léčivé kořálky a polévky. V době dynastie západní Zhou (11. stol.př.n.l. – 256) byla v Číně jedna kniha o léčivých bytlinách a spisy o teorii čínské medicíny, tím byl položen základ základní teorie čínské medicíny.

Speciální kniha s titulem Stručný popis léků je sbírkou mnoha lékařů z dynastií Qin a Han ( 221. př.n.l. – 220). V této knize bylo shrnuto mnoho bohatých zkušených lékařských údajů a 365 druhů léků. Vznik této knihy znamenal vytvoření nauky o čínské medicíně.

Hospodářský rozkvět za dynastie Tang (618 – 907) podpořil rozvoj nauky o čínské medicíně, vláda za dynastie Tang splnila práci se sestavením prvního stručného předpisu léků na světě.  V tomto předpise léků bylo 85O druhů léků.

Známý lékař Li Shi-zheng z dynastie Ming (1368 – 1644) během 27 let splnil velký popis léků. V této knize bylo popsáno 1892 druhů léků. Kniha se stala největší knihou o čínské medicíně v historii.

Po založení ČLR v roce 1949 se rozvíjel výzkum nauk o čínské medicíně ohledně roslin, chemie, ocenění, teorie o medicíně a diagnoze. Na základě celostátního výzkumu  léků v roce 1961 byl sestaven celostátní a místní časopis o čínské medicíně. V roce 1977 byla vydána encyklopedie o čínské medicíně. V této encyklopedii bylo shrnuto 5767 druhů léků. Bylo postupně vydáno mnoho slovníků, časopisů, novin a dalších o čínské medicíně a také byly postupně vytvořeny různé instituty, školy a výrobní orgány o čínské medicíně.

Přírodní zdroje čínské medicíny

Široké čínské území, kde je komplikovaná geologie, rozmanité podnebí a různé ekologické prostředí, poskytlo dobré podmínky k růstu různých léčivých rostlin. V současnosti Čína rozvíjí 8000 čínských léků, prodává a používá 6OO druhů. Čínská medicína nejen vyhovuje  potřebám Číny, ale se vyváží do 80 států a oblastí.

Aplikace čínské medicíny

Aplikace čínské mediciny je dlouhodobá, hraje velmi důležitou úlohu pro rozvoj a rozkvět čínského národa, má stále důležité postavení v léčbě,  teorie čínské mediciny a skušenosti z praxe odrazily rysy čínské kultury. Čínská medicína je přírodní, nemá  negativní vedlejší účinky. Jedná léčivá bylina může léčit  několik druhů nemocí.

Aplikace čínské medicíny je základem teorie čínské medicíny, léčivé výsledky jsou vyvolané v lidském těle pomocí aplikace  léčivých bylin. V zájmu bezpečného a učinného použití čínské medicíny je třeba osvojit si základní znalosti dávkování léku a použití léku, podle stavu nemocných je třeba přísně používat dávku. Při použití existuje několik zákazu, některé léčivé byliny, nemocný musí dodržovat, jako dieta odpočinka,  některé byliny nesmí těhotné a další.

Rozvoj čínské medicíny

Směr výzkumu čínské medicíny je, že výrobci musí nejen převzit tradiční skušenosti z výroby léčivých bylin, ale  zároveň vyšlechtit odrudy jako výzkum radioizotopického pěstování a biologického projektu. Je třeba  dovážet přes 20 druhů divokých léčivých bylin jako lékořice, scutellaria baicalensis, Bupleurum Chinense a další, zejména je třeba prozkoumat zabránění degeneraci druhů a posilovat práci s průzkumem a rozvojem nových zdrojů.

This entry was posted on Sobota, Leden 16th, 2010 at 20.09 and is filed under Informace. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.